म0टे0नि0लि0 दिल्ली प्रचालन

 म0टे0नि0लि0 मुंबई प्रचालन

 
आईटीटीएम

 सीईटीटीएम

 यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (नेपाल)

 म0टे0नि0लि0-एसटीपीआई  आईटी  सेवा  (भारत)

 महानगर टेलीफोन मॉरिशियस लिमिटेड (मॉरिशियस)

 इंटरानेट